Samenwerking

Door de jaren heen, hebben we onze kennis kunnen en mogen delen met andere marktpartijen. Wij versterken hiermee natuurlijk onze eigen positie in de markt, maar kunnen door verschillende krachten samen te bundelen de fruitteelt maar ook de Kromme Rijnstreek promoten.

Op deze pagina vindt u een overzicht van bedrijven, organisaties en overige initiatieven waarmee wij samenwerken.

Deze pagina is nog in ontwikkeling en is binnenkort beschikbaar. Onze excuses voor dit ongemak.